Odborné semináře pro čtyři kraje

15. 12. 2021

Během října a listopadu naše společnost úspěšně uspořádala čtyři semináře ve čtyřech krajích pro zástupce měst a obcí o dotačních příležitostech u vodohospodářských projektů pod záštitou nejprve Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Plzeňského kraje a nakonec Středočeského kraje.

Letošním tématem, kromě dotačních titulů týkajících se vodohospodářských projektů, odpadového hospodářství a obnovy zdrojů, byla i problematika veřejných zakázek, o které hovořil zástupce advokátní kanceláře, spolupracující na tvorbě pravidel přímo se Státním fondem Životního prostředí Pelikán Krofta a Kohoutek. S aktuálními informacemi o dotačních příležitostech pro vodohospodářské projekty vystoupili na semináři také zástupci Ministerstva zemědělství a zástupci jednotlivých krajů.

Těchto seminářů se celkem zúčastnilo více než dvě stě účastníků, kteří zaplnili přednáškové sály i přilehlé prostory. Zájem byl tedy veliký navzdory omezení COVID-19. Součástí akce bylo rovněž společenské setkání s občerstvením.

Všem účastníkům a přednášejícím velice děkujeme.

<< zpět na výpis