Revitalizace budovy Muzea východních Čech – Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové

10. 02. 2021

V pondělí 25.1.2021 bylo předáno staveniště stavební firmě Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Expozice jsou vysoutěženy je vysoutěžena za 18,696 mil. Kč včetně DPH a realizace by měla dle předpokladů trvat 6 měsíců. Uvedení stavby do provozu se tak předpokládá 14.7.2021. Po dobu realizace bude naše společnost vykonávat na této akci činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

V současné době probíhají přípravné práce pro elektroinstalace a osvětlení. Během následujících týdnů by měli začít práce spojené s osvětlením, elektroinstalací, výstavní mobiliář.

Nové expozice vzniknou ve výstavních sálech 2NP a 3NP muzejní budovy. Budou součástí obnovy národní kulturní památky, při které dojde ke zpřístupnění některých veřejnosti nepřístupných prostor, obnově stavebnětechnického stavu objektu včetně restaurátorských prací na objektu, modernizaci technologického vybavení (např. technologie kašny). Expozice „K městu českých královen“ návštěvníkům představí ucelený příběh dějin města od pravěku do 16. století s důrazem na postavení Hradce jako nejvýznamnějšího střediska východních Čech. Výklad bude veden chronologicky (historicky), ovšem s rozsáhlými „odbočkami“, které nabídnou pohled do městské každodennosti.

<< zpět na výpis