Extrémní sucho bude pokračovat, využijte možnost dotace na hospodaření se srážkovými vodami

28. 04. 2020

Přetrvávající extrémní sucho a vysoké teploty můžeme očekávat i letošní rok. Přispěla k tomu i letošní tepla zima s nedostatkem sněhu zejména v nižších polohách. Tento fakt se projevil na stavu vodních toků a zejména na zásobě vody v půdním prostředí.

V letních měsících je vlivem vysokých teplot výraznější výskyt lokálních bouřek doprovázených přívalovými dešti, které ale není půda schopna absorbovat. Většina dešťové vody je tak odvedena kanalizací pryč z daného území.   Ze současné situace tedy vyplývá, že je potřeba zadržet srážkovou vodu na místě, kde dopadne a dále ji využít na akumulaci nebo retenci.

Ministerstvo životního prostředí v návaznosti na tuto skutečnost vyhlásilo v rámci OPŽP 144. výzvu u které je možno předkládat žádosti o dotace do 11. 1. 2021. V rámci této výzvy budou podpořeny projekty zejména na:

Hospodaření se srážkovou vodou

   • Retenční zařízení
   • Akumulační podzemní nádrže
   • Dešťové zahrady
   • Zasakovací pásy a průlehy
   • Výměna nepropustných ploch za propustné
   • Zelené střechy

 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

   • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách
   • zvýšení kapacity koryta toku složeným profilem v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění,
   • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch

 Obnovení, výstavbu a rekonstrukci, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

   • Výstavba poldrů
   • Vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží

 Pro tuto výzvu je připravena alokace 1 mld. Kč, maximální výše podpory je 95%- v závislosti na typu projektu.

<< zpět na výpis