NOVÁ VÝZVA OPŽP - likvidace kalů z malých ČOV

16. 08. 2018

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo ke dni 1. 8. 2018 prostřednictvím SFŽP ČR v rámci prioritní osy 3 Výzvu č.104. Žádosti je možno předkládat od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019.

Malé ČOV (do 2000 EO) se stále častěji potýkají s problematikou likvidace čistírenských kalů. Hlavními důvody jsou především blížící se zákaz využití kalů v zemědělství a také přísné podmínky pro jeho ukládání na skládkách. Vlastníci potažmo provozovatelé ČOV jsou proto nuceni hledat jiná vhodnější řešení nakládání s tímto odpadem.

V tomto ohledu je jistě velice zajímavá myšlenka jeho dalšího zpracování a energetického využití.

Výzva č. 104 OPŽP 2014 – 2020 přichází s možností získat podporu na:

  • Výstavbu / modernizaci zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pro malé ČOV (do 2000 EO)

  • Výstavbu / modernizaci zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z ČOV

Max. výše dotace je 85 % celkových způsobilých výdajů.

<< zpět na výpis