Investor: Statutární město Hradec Kráové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Kontaktní osoba: PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., náměstek primátora

Popis projektu: Předmětem projektu je realizace parku v Hradci Králové. Celkové výdaje projektu činili 2,5 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  výkon technického dozora ivestora
  •  výkon koordinátora BOZP