Investor: Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Schmied, starosta obc

Popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření systému separace odpadu v obci Krouna. Jedná se pořízení nádob na separaci odpadu (papír, sklo, plasty) a pořízení velkoobjemových kontejnerů (VOK) na separaci biologicky rozložitelných odpadů (BRO). K efektivnějšímu sběru BRO bude pořízen také štěpkovač dřevní hmoty a traktorový nosič kontejnerů. Celkové výdaje projektu činili 1,08 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu
  • Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP
  • Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
  • Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v OPŽP
  • Manažerské řízení realizace projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP
  • Závěrečné vyhodnocení akce

Dotační program: Podání žádosti v rámci Operačního program Životního prostředí