Investor: Obec Markvartice, Markvartice 59, 507 42 Markvartice

Kontaktní osoba: Hana Zörklerová, starostka obce

Popis projektu: Vybudování dvou vrtaných studní s aktivací podzemních vod hlubšího oběhu, tyto průzkumné hydrogeologické objekty by byly testovány v rámci hydrodynamických zkoušek a vyhodnoceny. Celkové výdaje projektu činili 0,79 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Poradenství v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o podporu
    •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu v rámci Národního programu Ministerstva Životního prostředí
    • Příprava a kompletace pdkladů prosmlouvu o poskytnutí podpory
    • Výkon investičního dozoru investora
    • Zajištění a kompletace závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Národní program ministerstva Životního prostředí – 8. výzva.