Investor: Obec Střevač, Střevač 49, 507 22 Střevač

Kontaktní osoba: Jaroslava Rychnová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování dvou nových vodních zdrojů, které by v pozitivním případě (při ověření dostatečného množství podzemní vody vyhovující jakostí a kvalitou) byly následně napojeny na budoucí vodárenský systém. Celkové výdaje projektu činili 1,02 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

    • Poradenství v rámci přípravy projektu 
    • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu v rámci Národního programu Ministerstva Životního prostředí
    • Příprava a kompletace podkladů pro smlouvu o poskytnutí podpory
    • Výkon investičního dozoru investora
    • Zajištění a kompletace závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Národní program ministerstva Životního prostředí – 8. výzva.