Investor: Město Dobruška, Dobruška 25, 518 01 Dobruška

Kontaktní osoba: Ing. Petr Lžíčar, starosta města

Popis projektu: Hlavním cílem projektu je vyhledání nového zdroje pitné vody s dostatečnou kapacitou pro zásobování obyvatel Dobrušky a okolních obcí, který dokáže nahradit, závažně poškozený vrt.

Cena díla: Celkové výdaje projektu 2,9 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu z OPŽP
  •  Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele
  • Výkon dotačního managementu
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program Životní prostředí