Regenerace zámeckého parku – Velké Opatovice

Investor: Město Velké Opatovice, Velké Opatovice 14, 679 63 Velké Opatovice

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bělehrádek, starosta města

Popis projektu: Předmětem zakázky je regenerace zeleně zámeckého parku ve městě Velké Opatovice. Hlavním cílem projektu je zachování stávající funkce autenticity parku, ošetření stávajících dřevin, dosazení solitérních dřevin, regenerace obvodového porostu, keřové výsadby v přední části parku a zachování (obnovení) druhové skladby dřevin. Celkově bude vysazeno 2048 dřevin, ošetřeno 316 dřevin a regenerováno 125m stromořadí. Celková plocha regenerované zeleně je 8 ha. Zámek včetně parku byl roku 1964 zapsán do seznamu kulturních památek ČR. Celkové výdaje projektu činili 5,17 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Kompletace dokladů pro RoPD včetně vyplnění nezbytných údajů v programu Benefill
  •  Organizace zadávacího řízení na výběr odborného technického dozoru
  •  Administrace a dotační management
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 2009 – 09/2013

Dotační program: Operační program Životní prostředí Prioritní osa 6