Investor: Obec Olešnice v Orlických horách, č.p. 8, 517 83 Olešnice v Orlických horách

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Skalická, starostka obce

Popis projektu: Obsahem projektu je řešení varovného systému ochrany před povodněmi obce Olešnice v Orlických horách. Řešení rozšiřuje možnosti lokálního protipovodňového systému z roku 2002. Kromě původní funkce "Volání při alarmu na mobilní telefony vybraným uživatelům" navržený systém umožní složkám krizového řízení v souladu s protipovodňovým plánem.

Realizační náklady projektu bez DPH 0,9 mil. Kč.