Sběrný dvůr a kompostárna v obci Rosice

Investor: Obec Rosice, Rosice 96, 538 34


Kontaktní osoba: Luboš Netolický, starosta


Popis projektu: Předmětem projektu je zajištění studie proveditelnosti pro zpracování PD a žádosti o dotaci.


Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Zpracování studie proveditelnosti investičního záměru

Termín realizace: 11/2015