Investor: Město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

Kontaktní osoba: Mgr. David Šimek, starosta města

Popis projektu: Obsahem projektu je investice do samosběrného vozu, za účelem snížení emisí prachových částic na území města Svitavy. Vůz bude sloužit k pravidelnému čištění silničních komunikací, čímž dojde k významnému snížení množství prachu na území města.

Realizační náklady bez DPH 4,8 mil. Kč.