Běrunice – veřejné osvětlení a místní rozhlas (I. etapa)

Investor: Obec Běrunice, Hlavní 176, 289 08 Běrunice

Kontaktní osoba: Iva Schmidová, starostka obce 

Popis projektu:  Předmětem stavby byla obnova stávající soustavy veřejného osvětlení  a místního rozhlasu v obci Běrunice, napojení na stávající rozvaděč veřejného osvětlení, montáž osvětlovacích bodů 17 W – 64 ks, 39W – 31 ks, bezpatkové stožáry se žárovým zinkováním, výšky 8 a 6m a demontáž stávající soustavy. 

Realizační náklady akce: 3,58 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru stavebníku
  • Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi

Termín poskytnutých služeb: 02/2019 - 07/2019