Přeložka předávací stanice PS A002 Muzeum východních Čech

Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru

Popis projektu: Předmětem projektu je přemístění předávací stanice PS A002 z prostorů budovy Muzea Východních Čech. Nová koncepce zásobování teplem vyvolává přeložku zdroje tepla včetně primárních a sekundárních potrubních rozvodů. Kompletně nová technologie nezávislé PS je realizována ve vyhrazeném prostoru v suterénu objektu č.p. 627 v ulici Kotěrova.

Realizační náklady akce: 5,3 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  • Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon funkce koordinátora BOZP