Revitalizace budovy muzea východních Čech

Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru

Popis projektu: Předmětem tohoto projektu je zejména budova Východočeského muzea. Dále pak úpravy v bezprostředním okolí objektu. V rámci obnovy národní kulturní památky dojde ke zpřístupnění některých veřejnosti nepřístupných prostor, vybudování nových expozic, obnově stavebně technického stavu objektu včetně restaurátorských prací na objektu, odstranění některých nepůvodních konstrukcí a modernizaci technologického vybavení včetně kašny.

Realizační náklady akce: 74,5 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Kontrola zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace
  • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon technického dozoru na restaurátorské práce
  •  Výkon funkce koordinátora BOZP