Obec Běrunice - Výstavba technické infrastruktury pro lokalitu domků - ul. U Kravína

Investor: Obec Běrunice, Běrunice 176, 289 08 Běrunice

Kontaktní osoba: Iva Schmidová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domků - ulice U Kravína, která má vzninout na jižním okraji obce Běrunice. Stavba technické infrastruktury bude zahrnovat výstavbu veřejné přístupné účelové komunikace, prodloužení vodovodního řadu, splaškové kanalizace, rozšíření plynovodu a výstavbu veřejného osvětlení a rozhlasu. Cena realizace stavby je 8,76 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  • Organizace výběrového řízení na výběr zhotovitele 
  • Technický dozor investora
  • Výkon koordinátora BOZP