Revitalizace objektu továrny VERTEX v Hradci Králové

Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Valentýn Avramov, vedoucí odboru

Popis projektu: Výkon inženýrských činností při přípravě a revitalizaci výstavby Centra celoživotního vzdělávání Hradec Králové. Celkové náklady na realizaci 137,149 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Supervize na zpracovaný projekt pro stavební povolení
  •  Dohled nad vypracováním a kontrola realizační projektové dokumentace
  •  Příprava a administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby (otevřené nadlimitní řízení)
  •  Výkon technického dozoru akce (TDI)
  •  Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (koordinátor BOZP)

Termín realizace: 04/2010 – 02/2012