Státní Zámek Zákupy – obnova jižního křídla hospodářského dvora

12. 02. 2021

Jedná se o památkově chráněný objekt, který leží v bezprostřední blízkosti státního zámku Zákupy. Ve čtvrtek 21.1.2021 bylo předáno staveniště stavební firmě. Zhotovitelem bude sdružení společností Garderlina s.r.o., Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. a ARCHATT, s.r.o., která byla vybrána v rámci výběrového řízení jako nejvhodnější nabídka. Stavba je vysoutěžená za 174,231 mil. Kč včetně DPH a realizace by měla dle předpokladů trvat zhruba 22 měsíců. Dokončení stavby se tak předpokládá na konci října 2022. Po dobu realizace obnovy jižního křídla hospodářského dvora bude naše společnost vykonávat na této akci pro Národní památkový ústav, státní příspěvkovou organizaci, činnost technického dozoru stavebníka.

V současné době probíhají práce na vytyčení stávajících sítí a připravuje se zařízení staveniště včetně zázemí pro stavební dělníky. Dále se budou provádět sondy, které určí aktuální stav objektu. Cílem projektu je záchrana a obnova památkové hodnoty jižního křídla hospodářského dvora státního zámku Zákupy, resp. funkčního celku bývalých koníren v rámci hospodářského dvora. Následně pak zpřístupnění, neboť současný stav neumožňuje přístup a havarijní stav zařazuje stavby mezi jedny z nejohroženějších památek v Česku vůbec.

V lednu minulého roku se sesula jedna ze zdí hospodářského dvora vlivem narušením statiky. Objekt je bohužel v katastrofálním stavu vlivem zatékání, narušenou statikou zdí, propadlou střešní konstrukcí a kleneb. Na jižním křídle se nejvíce podepsalo nevhodné a nedůstojné užívání koncem minulého století. Objekt byl užíván jako garáže pro zemědělskou mechanizaci, sklad chemikálií a podobně.

Finančně je tato akce podpořena z operačního programu (IROP) prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí.

<< zpět na výpis