Odlehčovací služba - Honkova ulice v Hradci Králové

19. 05. 2020

V pondělí 11.5.2020 bylo předáno staveniště stavební firmě STRABAG a.s., která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Stavba je vysoutěžena za 115,66 mil. Kč včetně DPH a realizace by měla dle předpokladů trvat 18 měsíců. Uvedení stavby do provozu se tak předpokládá v říjnu 2021. Po dobu realizace bude naše společnost vykonávat na této akci činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. V pondělí 25.5.2020 proběhne slavnostní předání za účasti primátora města prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc.

V současné době probíhají práce na vytyčení stávajících sítí a připravuje se staveniště včetně zázemí pro stavební dělníky. Během příštího týdne by měli začít demoliční práce stávajícího objektu nevyužívaného bytového domu, který uvolní místo pro novou budovu odlehčovací služby. Budova bude sloužit pro přechodné ubytování osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Svým charakterem odpovídá domovům pro seniory, avšak je určena na maximálně tříměsíční přechodnou dobu. Navrhovaná stavba bude mít kapacitu 35 lůžek. Služba poskytuje veškeré zázemí a dvacetičtyř hodinovou péči pro tyto osoby.  

<< zpět na výpis