Investor: Obec Dolní Kalná, č.p. 178, 543 74 Dolní Kalná

Kontaktní osoba: Jaroslava Vanclová, starostka obce

Popis projektu: Cílem navrhovaného opatření je vybudování nového vodního zdroje – vrtané studny a jeho napojení vodovodním potrubím na stávající vodárenskou soustavu. Dva stávající vodní zdroje „Rovně“ a „Koupaliště“ jsou v současné době nedostatečné. Vybudovaný nový zdroj bude užíván pro zásobování objektu vodojemu „Rovně“ pitnou vodou. Výsledkem tohoto projektu bude posílená a dostatečně zásobená vodovodní síť pro potřeby občanů obce Dolní Kalná. Celkové výdaje projektu činili 0,55 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

 •  Poradenství v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o podporu
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu v rámci Národního programu Ministerstva Životního prostředí
  • Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele
  • Příprava a kompletace pdkladů prosmlouvu o poskytnutí podpory
  • Výkon investičního dozoru investora
  • Zajištění a kompletace závěrečného vyhodnocení akce

  Dotační program: Národní program ministerstva Životního prostředí – 8. výzva.