Investor: Obec Horní Olešnice, č.p. 25, 543 71 Hostinné

Kontaktní osoba: Petr Řehoř, starosta obce

Popis projektu: Cílem projektu, resp. hydrogeologického průzkumu, bude vybudování náhradního posilového zdroje pitné vody o větší vydatnosti pro zásobování obyvatel části obce. V rámci navrhovaného hydrogeologického průzkumu bude vybudován průzkumný vrt označený HHo1. Navržená hloubka vrtu je 50 m. Cílem projektu, resp. hydrogeologického průzkumu, bude vybudování náhradního posilového zdroje pitné vody o větší vydatnosti pro zásobování obyvatel části obce. V rámci navrhovaného hydrogeologického průzkumu bude vybudován průzkumný vrt označený HZž2. Navržená hloubka vrtu je 50 m. V rámci navrhovaného hydrogeologického průzkumu bude vybudován průzkumný vrt označený HZž3. Navržená hloubka vrtu je 50 m. Celkové výdaje projektu činili 1,175 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu v rámci Národního programu Ministerstva Životního prostředí
  • Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele
  • Příprava a kompletace pdkladů prosmlouvu o poskytnutí podpory
  • Výkon investičního dozoru investora
  • Zajištění a kompletace závěrečného vyhodnocení akce
  1. Dotační program: Národní program ministerstva Životního prostředí – 8. výzva.