Investor: Obec Jívka, Jívka 42, 542 13 Jívka

Kontaktní osoba: Jiří Gangur, starosta obce

Popis projektu: Projekt řeší vybudování jímacích objektů J-1A a J-1B a jejich zapojení do stávajícího systému veřejného vodovodu Janovice u Trutnova namísto stávající vrtané studny J-1, která je v konečné fázi životnosti. Budou vyhloubeny dva průzkumné hydrogeologické vrty, v technickém provedení jímací části odpovídajícím požadavkům na vrtané studny- Hlouben bude vrt J-1A hloubky 70m a J-1B bude 100 m hluboký. Celkové výdaje projektu činili 0,57 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Poradenství v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o podporu
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu v rámci Národního programu Ministerstva Životního prostředí
  • Organizace zadávacího řízení na výběr dodavatele
  • Příprava a kompletace pdkladů prosmlouvu o poskytnutí podpory
  • Výkon investičního dozoru investora
  • Zajištění a kompletace závěrečného vyhodnocení akce

  Dotační program: Národní program ministerstva Životního prostředí – 8. výzva.