Investor: Obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01 Český Brod

Kontaktní osoba: Jaroslav Prkno, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je určení vhodné pozice průzkumných hydrogeologických vrtů, vyhloubení vrtů HVD-1 a HVD-2 a provedení zkoušek analýz pro zajištění nového vodního zdroje pro zásobování obce pitnou vodou. Projektová hloubka vrtů je 2x90 m a práce budou provedeny technologií rotačně příklepového vrtání se vzduchovým výplachem. Následovat bude hydrodynamické testování vrtu a laboratorní analýzy rozboru pitné vody a radiochemický rozbor. Celkové výdaje projektu činili 0,65 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Poradenství v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o podporu
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu v rámci Národního programu Ministerstva Životního prostředí

Dotační program: Národní program ministerstva Životního prostředí – 8. výzva.