Investor: Obec Markvartice, Markvartice 59, 507 42 Markvartice

Kontaktní osoba: František Šolc, starosta obce

Popis projektu: Vybudování dvou vrtaných studní s aktivací podzemních vod hlubšího oběhu, tyto průzkumné hydrogeologické objekty by byly testovány v rámci hydrodynamických zkoušek a vyhodnoceny. Celkové výdaje projektu činili 0,95 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu v rámci Národního programu Ministerstva Životního prostředí

Dotační program: Národní program ministerstva Životního prostředí – 8. výzva.