Investor: Obec Mostek, Mostek 34, 544 75 Mostek

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Včeláková, starostka obce

Popis projektu: V rámci navrhovaného hydrogeologického průzkumu bude vybudován průzkumný vrt označený HMS1. Navržená hloubka vrtu je 60m. Využitelná vydatnost nového vrtu bude ověřena dlouhodobou hydrodynamickou zkouškou v délce trvání 21 + 3 dny. Celkové výdaje projektu činili 0,4 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu v rámci Národního programu Ministerstva Životního prostředí
  • Výkon tchnického dozoru investora
  • Zajištění a kompetace závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Národní program ministerstva Životního prostředí – 8. výzva.