Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Velké Opatovice

Investor: Město Velké Opatovice, Velké Opatovice 14, 679 63 Velké Opatovice

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Bělehrádek, starosta města

Popis projektu: Předmětem projektu je zateplení stávajícího objektu školy a výměna okenních a vnějších dveřních otvorů z důvodu zabezpečení požadovaného tepelného otvoru obvodového zdiva objektu. Celková plocha zateplované konstrukce činí 5905 m2 a celková úspora energie dosáhla 3369,66 GJ/rok. Celkové výdaje projektu činili 13,72 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Kompletace dokladů pro RoPD
  •  Administrace a dotační management: monitoring a metodická pomoc pří)i přípravě RoPD, zadávání údajů do IS Benefill, poradenská a monitorovací činnost v průběhu realizace projektu
  •  Zpracování a podávání žádostí o platbu
  •  Zpracování a podávání monitorovacích zpráv
  •  Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Termín realizace: 2009 – 03/2013