Sběrný dvůr pro Městys Černý Důl

Investor: Městys Černý Důl, Městys Černý Důl 48, 543 44 Černý Důl

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kraus, starosta městyse

Popis projektu: Předmětem projektu je realizace sběrného dvoru v Černém Dole.  Celkové výdaje projektu činili 2,137 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zařízení podání žádosti na SFŽP pro projekt v rámci OPŽP
  •  Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby
  •  Administrace projektu
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 11/2013 – 06/2015