Investor: Obec Opolany, Opolany 68, 289 07 Libice nad Cidlinou

Kontaktní osoba: Mgr. Irena Stránská, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nové vodovodní sítě, která řeší zásobování pitnou vodou v částech obce Opolany, Opolánky a Kanín. V rámci projektu je navrženo 10,11 km vodovodní sítě. Předpokládané investiční náklady akce činí 34,7 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZE
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon koordinátora BOZP

Dotační program: Ministerstvo zemědělství