Investor: Obec Praskačka, Praskačka 12,503 33 Praskačka

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Součková, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba podtlakové kanalizace s podtlakovou stanicí v obci Praskačka a výstavba gravitační kanalizace a ČOV v místní části Vlčkovice. V rámci projektu v obci Praskačka je navrženo celkem 7,2km potrubí. Podtlaková stanice bude sloužit k výrobě podtlaku v kanalizační síti a pro čerpání splaškových vod na ČOV ve Vlčkovicích. V místní části Vlčkovice je navržena převážně gravitační kanalizace délky 2,76 km a výtlak délky 0,68 km. Odpadní vody budou svedeny a čištěny na ČOV ve Vlčkovicích pro 800 EO. Předpokládané investiční náklady akce činí 59,7 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb 

  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP

Dotační program: Operační program životní prostředí