ON Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu D pro umístění magnetické rezonance a dodávka zobrazovacího systému magnetické rezonance vč. příslušenství

Investor: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Kontaktní osoba: Miroslav Bůžek, technický náměstek

Popis projektu:  Předmětem stavby byly stavební úpravy v 1PP a 1NP stávající objektu D v areálu Oblastní nemocnice Náchod. Jejich účelem bylo vytvořit vhodné prostory pro zřízení nového oddělení magnetické rezonance vč. pořízení vybavení. Spolu s oddělením magnetické rezonance byly provedeny úpravy strojovny VZT, hygienického zázemí pro personál, seminární místnosti a stavební úpravy veřejných prostor. Součástí díla byla instalace zařízení magnetické rezonance – stínící kabiny vyšetřovny, samotného přístroje magnetické rezonance a vybavení ovladovny vč. detekčního rámu.

Realizační náklady akce: 27,17 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru stavebníku
  • Výkon funkce koordinátora BOZP

Termín poskytnutých služeb: 9/2019 - 1/2020