Rozšíření chirurgické JIP ON v Náchodě o dvě monitorované postele

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic

Popis projektu:  Předmětem projektu je sloučení dvou pooperačních pokojů na pokoj intermediální. V rámci rekonstrukce je vybourána stávající dělící příčka a jsou provedeny nové vnitřní výplně otvorů, skladby podlah, nové podhledy a celková oprava povrchových úprav. Intermediální pokoj je vybaven technologií zdrojových mostů a nástěnných medicinálních ramp, napojených do stávajících rozvodů SLP a medicinálních plynů.

Realizační náklady akce: 2,39 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru stavebníku
  • Výkon funkce koordinátora BOZP

Termín poskytnutých služeb: 9/2019 - 11/2019