Modernizace infrastruktury základních škol v Hradci Králové – 3.blok

Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Jan Jirsa, vedoucí investičního odboru

Popis projektu:  Předmětem stavby byla modernizace infrastruktury základních škol ZŠ Habrmanova, ZŠ Jiráskovo Náměstí a ZŠ Milady Horákové. Stavební úpravy v základní škole Habrmanova spočívají v modernizaci učeben chemie, fyziky, včetně kabinetů, učeben PC a dále ve vybudování bezbariérového wc. V ZŠ Jiráskovo Náměstí byly provedeny stavební úpravy v učebnách PC, v dílnách a dále byl vybudován nový venkovní výtah ve vnitrobloku. Na ZŠ Milady Horákové byla provedena modernizace učeben chemie, fyziky, přírodopisu a dílen, učeben PC, včetně kabinetů a dále modernizace wc a byla provedena přístavba venkovní bezbariérové rampy.

Realizační náklady akce: 14,09 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru stavebníku
  • Výkon funkce koordinátora BOZP

Termín poskytnutých služeb: 6/2018 - 9/2018