Modernizace infrastruktury základních škol v Hradci Králové – 1.blok

Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Jan Jirsa, vedoucí investičního odboru

Popis projektu:  Předmětem stavby byla modernizace infrastruktury základních škol ZŠ Josefa Gočára, ZŠ Nový Hradec a ZŠ Štefánikova. Na ZŠ Josefa Gočára byla provedena modernizace učeben chemie, fyziky, přírodopisu a dílen včetně modernizace wc, přístavby vnitřního výtahu a venkovní bezbariérové rampy. V ZŠ Nový Hradec byly provedeny stavební úpravy učeben chemie a fyziky, včetně kabinetů, vybudování bezbariérového wc nového bezbariérového venkovního výtahu. Na základní škole Štefánikova byla provedena úprava počítačových učeben, keramické dílny a vybudování bezbariérového wc.

Realizační náklady akce: 13,32 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru stavebníku
  • Výkon funkce koordinátora BOZP

Termín poskytnutých služeb: 6/2018 - 9/2018