Běrunice – rekonstrukce požární zbrojnice

InvestorObec Běrunice, Hlavní 176, 289 08 Běrunice

Kontaktní osobaIva Schmidová, starostka obce

Popis projektuPředmětem záměru je rekonstrukce stávající budovy požární zbrojnice.

Realizační náklady akce: 5 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru stavebníku
  • Výkon funkce koordinátora BOZP