Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice

Investor: Obec Osice, Osice 117, 503 26 Osice

Kontaktní osoba: Stanislav Bydžovký, starosta obce

Popis projektu:  Předmětem stavby byla nástavba základní a mateřské školy v Osicích. Konkrétně byla prováděna rekonstrukce a modernizace stávající budovy, učeben a sociálních zařízení. Dále byla provedena nová fasáda na celém objektu a již zmiňovaná nástavba podkroví včetně nové střešní konstrukce.

Realizační náklady akce: 10,35 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru stavebníku
  • Výkon funkce koordinátora BOZP

Termín poskytnutých služeb: 6/2018 - 11/2018

Dotační program: IROP