Opěrná zeď, ulice Jaselská, Přelouč

Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Kontaktní osoba: Bc. Irena Burešová, starostka města

Popis projektu: Navrhovaná stavba řeší problematiku obnovy stávající opěrné zdi, která je v havarijním a nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Prostor nad opěrnou zdí je proveden jako zpevněná plocha využívaná pro parkování osobních automobilů. Obnova je navržena formou kompletní demolice stávající opěrné zdi a výstavbou nové opěrné zdi. Nová opěrná stěna je navržena jako železobetonová monolitická tvarované opěrná zeď založená na plošném základu s doplněním o hlubinný způsob založení na mikropilotách.

Realizační náklady akce: 6,0 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  • Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon funkce koordinátora BOZP