Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

Popis projektu: Předmětem projektu je realizace stavebních úprav stávajícího objektu. Je navržena úprava vnitřní dispozice, vybudování ateliéru v podkroví, vytvoření wc se sprchou pro invalidy v přízemí a zázemí pro studenty. Součástí rekonstrukce jsou v upravovaných částech budovy nové rozvody kanalizace, vody, rozvody elektřiny, datových rozvodů, bezdrátové sítě v objektu, výměna povrchu podlah, rekonstrukce nákladního výtahu, výměna okenních výplní na jihozápadní straně objektu, výměna svodů a oplechování.

Realizační náklady akce: 6,2 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon funkce koordinátora BOZP

Dotační program: IROP