Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

Popis projektu: Navrhované úpravy se týkají objektů v areálu střediska praktického vyučování Střední školy technické a řemeslné na adrese Na Švarcavě 1288 v Novém Bydžově. Areál je tvořen do ulice otevřeným dvorem, na jehož obvodu jsou postaveny přízemní objekty. Jedná se o čtyři ucelené přízemní stavby osazené po obvodě pozemku. Předmětem jsou interiérové úpravy zahrnující rekonstrukce sociálních zařízení, drobné bourací práce, týkající se příček a otvorů pro nové dveře. Dále nové omítky, výmalby a podlahy.

Realizační náklady akce: 3,3 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon funkce koordinátora BOZP

Dotační program: IROP