Generální oprava kopule hlavní věže státního zámku Náchod

Investor: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1

Kontaktní osoba: Bc. Jiří Svoboda – investiční referent

Popis projektu: Úprava a oprava stávající stavby. Řešená část zahrnuje horní část věže od římsy pod ochozem po vrchol střechy. Výše stavebních nákladů 5 mil. Kč včetně DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Činnosti koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.

Termín realizace: 3/2014 – 9/2014