Ovocnářský výzkumný institut Holovousy

Investor: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., Holovousy 1, 508 01 Hořice

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Vácha, jednatel společnosti

Popis projektu: Celý projekt, myšleno záměr výstavby a náplň činnosti, zahrnuje výstavbu regionálního VaV centra aplikovaného výzkumu pro ovocnářské a školkařské odvětví zemědělské výroby. Ovocnářský výzkumný institut bude realizován jako specializované výzkumné pracoviště skládající se z budovy laboratoří a pracoven, přípravny rostlinného materiálu a nezbytného zázemí pro efektivní výzkumnou činnost. Součástí stavby je i skleník s potřebnou technologií, garáže pro zemědělskou techniku a sklad obalů (jako součást rekonstruovaného skladu ovoce).

Výstupem projektu bude výzkumné pracoviště, které bude připraveno řešit především potřeby pěstitelů ovoce v ČR a zavádět nové poznatky do ovocnářské praxe. Dalším výstupem bude přenos získaných výsledků do vzdělávacího systému, poradenství i expertní činnost v odvětví.

Investiční náklady akce činí 377,88 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru akce (TDI)
  •  Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (koordinátor BOZP)

 Termín realizace: 9/2012 – 01/2015

Dotační program: Financováno z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 – Regionální VaV centra