Demolice hospodářských objektů bývalé šrotovny v obci Březová nad Svitavou

Investor: Pozemkový fond České Republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba: Mgr. František Červenka, vedoucí sekce správy nemovitostí PF ČR

Popis projektu: Dílo řeší odstranění objektu včetně základů, likvidace odpadu a stavební sutě v rozsahu projektové dokumentace. Hospodářský objekt-šrotovna, pozemek st.p.č. 175. Investiční náklady akce 1,08 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Technický dozor investora

Termín realizace: 11/2011 – 12/2011