Regenerace Benešovy třídy, Hradec Králové - 1.etapa, 1. a 3. část

Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru

Popis projektu: Výkon inženýrských činností při přípravě a realizaci akce Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové – 1. etapa - 1. a 3. část

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (koordinátor BOZP)

 Termín realizace: 2.5.2012 – 31.7.2012