Regenerace Benešovy třídy, Hradec Králové - 1.etapa, 2. část

Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru

Popis projektu: Předmětem projektu „Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1.etapa, 2. část“ je řešení stavebních úprav dvou stávajících podzemních garáží, vybudování dvou nových podzemních garáží, stavební úpravy pěších a pojízdných komunikací v části Benešovy třídy a to včetně cyklostezek a parkovacích ploch. Dále je zde řešena novostavba centrálního pylonu se stříškou a kruhovou vodní plochou. Celý prostor je doplněn vhodnou výsadbou stromů, keřů a travních ploch a dále jsou zde použity vodotrysky pro celkové architektonické dotvoření třídy Edvarda Beneše. Investiční náklady akce činí 153,1 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Kontrola realizační projektové dokumentace
  •  Vypracování oponentního rozpočtu a výkazu výměr a porovnání s výkazem výměr z DVZ
  •  Příprava a realizace zadávacího řízení vedoucí k výběru zhotovitele stavby v souladu se zákonem č.: 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
  •  Výkon Technického dozoru investora
  •  Výkon činnosti koordinátora BOZP (dle zákona č. 309/2006 Sb.)

Termín realizace: 5/2012 – 10/2014

Dotační program: Financováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj