Nové výzvy Ministerstva zemědělství

Nové výzvy Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství na konci prázdnin vyhlásilo hned dvě výzvy k podání žádostí o podporu v oblasti vodního hospodářství. První výzva se týká oblasti vodovodů a kanalizací a druhá malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí. Žádosti je možné podávat od září 2018 do ledna 2019, přesné termíny jsou uvedeny ve výzvách.

NOVÁ VÝZVA OPŽP - likvidace kalů z malých ČOV

NOVÁ VÝZVA OPŽP - likvidace kalů z malých ČOV

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo ke dni 1. 8. 2018 prostřednictvím SFŽP ČR v rámci prioritní osy 3 Výzvu č.104. Žádosti je možno předkládat od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019.

Otevření nového dopravního terminálu v Přelouči

Otevření nového dopravního terminálu v Přelouči

Před vlakovým nádražím v Přelouči proběhlo dne 31. 7. 2018 slavnostní otevření nového dopravního terminálu, na kterém naše společnost vykonávala činnost technického dozoru investora. Stavba, která byla započata minulý rok v září, byla dokončena po jedenácti měsících v řádném termínu bez cenového navýšení.

Prázdninová výstavba ve školách běží na plné obrátky

Prázdninová výstavba ve školách běží na plné obrátky

Je každoroční tradicí, že s odchodem žáků základních a středních škol či odborných učilišť na letní prázdniny nastane v areálech čilý stavební ruch. Letošní rok je odlišný snad pouze v množství souběžně probíhajících investičních akcí, které jsou v mnoha ohledech zaměřeny více na modernizaci a dostavbu areálů, ne jen na obvyklejší udržovací práce a opravy.

ERV CUP OPEN 2018 - 1. ročník

ERV CUP OPEN 2018 - 1. ročník

Ve spolupráci s Golfovým Clubem Hrádek 1995 jsme ke konci června uspořádali 1. ročník turnaje ERV CUP OPEN 2018.

Sucho trápí obce, města budou následovat

Sucho trápí obce, města budou následovat

Letošní teplé a suché období opět trápí mnoho obcí. Problémy s vodou mají hlavně obce bez vodovodu, kde jsou lidé odkázáni na vlastní studny. Ve studnách kvůli dlouhodobému suchu výrazně ubývá vody. Obce jsou nucené přistoupit k náhradním řešením v zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou. Pravidelně dovážejí vodu v cisternách. Na některých místech tento problém řeší již několik posledních let...

Odborný seminář - Středočeský kraj

Odborný seminář - Středočeský kraj

Naše společnost úspěšně uspořádala k 26.9. další z řady oblíbených seminářů pro zástupce měst a obcí o dotačních příležitostech u vodohospodářských projektů, tentokrát pod záštitou Středočeského kraje.

Zhodnocení uplynulého období druhé a třetí dekády letošního roku

V letošním roce jsme podávali v rámci Národního programu Životního prostředí žádosti v oblasti výzvy č. 8/2016, která byla zaměřena na vybudování nových vodních zdrojů.

Odborný seminář - Pardubický kraj

Odborný seminář - Pardubický kraj

Ve čtvrtek 22.5. se na Pardubickém kraji v sále Ing. Jana Kašpara a v přilehlých prostorách uskutečnil další z letošních avizovaných odborných seminářů s tématikou vodního hospodářství a životního prostředí.

Odborný seminář  - Královéhradecký kraj

Odborný seminář - Královéhradecký kraj

Ve čtvrtek 18.5. se v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje a přilehlých prostorách uskutečnil první z letošních avizovaných odborných seminářů s tématikou vodního hospodářství a životního prostředí.

<< 1 2 3 4 5 >>