Zahájení výstavby - Domov důchodců ve Tmavém Dole

Zahájení výstavby - Domov důchodců ve Tmavém Dole

3.června 2020 byl poklepán základní kámen za přítomnosti významných hostů a Královehradecký kraj zahájil výstavbu nového oddělení domova důchodců v Tmavém Dole. Jedná se o investici ve výši více než 160 milionů korun, kde budeme provádět výkon technického dozoru a výkon koordinátora BOZP.

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Jedná se o stavbu na které jsme členem týmu technického dozoru investora a rovněž provádíme výkon koordinátora BOZP. Investor akce je Královehradecký kraj a cena stavebních prací je dle SOD a dosud uzavřených dodatků: 1,343 mld. Kč bez DPH.

Odlehčovací služba - Honkova ulice v Hradci Králové

Odlehčovací služba - Honkova ulice v Hradci Králové

V pondělí 11.5.2020 bylo předáno staveniště stavební firmě STRABAG a.s., která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Stavba je vysoutěžena za 115,66 mil. Kč včetně DPH a realizace by měla dle předpokladů trvat 18 měsíců. Uvedení stavby do provozu se tak předpokládá v říjnu 2021. Po dobu realizace bude naše společnost vykonávat na této akci činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. V pondělí 25.5.2020 proběhne slavnostní předání za účasti primátora města prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc.

Extrémní sucho bude pokračovat, využijte možnost dotace na hospodaření se srážkovými vodami

Extrémní sucho bude pokračovat, využijte možnost dotace na hospodaření se srážkovými vodami

Přetrvávající extrémní sucho a vysoké teploty můžeme očekávat i letošní rok. Přispěla k tomu i letošní tepla zima s nedostatkem sněhu zejména v nižších polohách. Tento fakt se projevil na stavu vodních toků a zejména na zásobě vody v půdním prostředí.

 Kanalizace Doudleby nad Orlicí - zahájení výstavby

Kanalizace Doudleby nad Orlicí - zahájení výstavby

Dne 14.10.2019 byly poklepáním na základní kámen a za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje slavnostně zahájeny stavební práce na projektu výstavby splaškové kanalizaci v městyse Doudleby nad Orlicí. Na tuto velkou investiční akci požádal městys o podporu z Operačního programu ŽP. Stavební práce zde budou probíhat až do podzimu roku 2021.

Trutnovský podzim 2019 - SaxWork Kateřiny Pavlíkové

Trutnovský podzim 2019 - SaxWork Kateřiny Pavlíkové

Jako každý rok, opět ve spolupráci s organizací UFFO Trutnov a společností Vodovody a kanalizace Trutnov jsme pořádali pro naše klienty z Královéhradeckého kraje společenské setkání v rámci hudebního festivalu Trutnovský podzim.

Jedinečný Bach a 4 klavíry v PETROF Gallery

Jedinečný Bach a 4 klavíry v PETROF Gallery

Na sklonku letošního září jsme měli tu čest stát se partnerem jedné z nejvýznamnějších událostí Petrof Gallery v Hradci Králové.

NOVÁ VÝZVA MŽP v rámci Národního programu ŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2. 7. 2019 prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Národního programu Životní prostředí Výzvu č.4/2019: Vodovody a kanalizace. Žádosti je možno předkládat od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020.

Rekonstrukce Kotěrova Muzea východních Čech v Hradci Králové

Rekonstrukce Kotěrova Muzea východních Čech v Hradci Králové

Secesní budova arch. Jana Kotěry se po roce stavebních prací ukázala v obnoveném kabátě. V rámci projektu byla řešena zejména budova Východočeského muzea, dále pak úpravy v bezprostředním okolí objektu včetně kašny.

<< 1 2 3 4 5 >>