Výstavba kanalizace v Černém Dole

Výstavba kanalizace v Černém Dole

Stavba kanalizace a čistírny odpadních vod za necelých 120 milionů korun bude dokončena v předstihu. Dle původního harmonogramu měla být stavba dokončena a předána 18. července 2019.

MÁ VLAST SE ROZEZNĚLA UFFEM

MÁ VLAST SE ROZEZNĚLA UFFEM

Naše společnost opět ve spolupráci s organizací UFFO Trutnov a společností Vodovody a kanalizace Trutnov podpořila 38. ročník Trutnovského podzimu, který se uskutečnil 14. 10. 2018.

Koncepční návrh nouzového zásobování obyvatelsta pitnou vodou za krizové situace

Koncepční návrh nouzového zásobování obyvatelsta pitnou vodou za krizové situace

Projekt řeší koncepci technických a technologických možnosti nouzového zásobování pitnou vodou v podmínkách ČR. Je spolufinancováno Evropskou unií.

Odborný seminář „Dotační příležitosti 2014 – 2020“

Odborný seminář „Dotační příležitosti 2014 – 2020“

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na odborný seminář „Dotační příležitosti 2014 – 2020“, pořádaný pro zástupce měst a obcí, pod záštitou náměstka hejtmanky pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje pana Ing. Miloše Petery.

ERV Racing Friday 2018 – autodrom Vysoké Mýto

ERV Racing Friday 2018 – autodrom Vysoké Mýto

Na poslední prázdninový den jsme pro naše obchodní přátele a kolegy uspořádali na okruhu autodromu Vysoké Mýto ve spolupráci s HR motors teamem trochu netradiční a lehce adrenalinovou akci, jejíž hlavní náplní byla možnost na vlastní kůži zažít pohledem spolujezdce jízdu ve skutečných závodních speciálech, za jejichž volant usedl ředitel společnost ERV Jan Hurdálek a rally jezdec Martin Beran.

Nové výzvy Ministerstva zemědělství

Nové výzvy Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství na konci prázdnin vyhlásilo hned dvě výzvy k podání žádostí o podporu v oblasti vodního hospodářství. První výzva se týká oblasti vodovodů a kanalizací a druhá malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí. Žádosti je možné podávat od září 2018 do ledna 2019, přesné termíny jsou uvedeny ve výzvách.

NOVÁ VÝZVA OPŽP - likvidace kalů z malých ČOV

NOVÁ VÝZVA OPŽP - likvidace kalů z malých ČOV

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo ke dni 1. 8. 2018 prostřednictvím SFŽP ČR v rámci prioritní osy 3 Výzvu č.104. Žádosti je možno předkládat od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019.

Otevření nového dopravního terminálu v Přelouči

Otevření nového dopravního terminálu v Přelouči

Před vlakovým nádražím v Přelouči proběhlo dne 31. 7. 2018 slavnostní otevření nového dopravního terminálu, na kterém naše společnost vykonávala činnost technického dozoru investora. Stavba, která byla započata minulý rok v září, byla dokončena po jedenácti měsících v řádném termínu bez cenového navýšení.

Prázdninová výstavba ve školách běží na plné obrátky

Prázdninová výstavba ve školách běží na plné obrátky

Je každoroční tradicí, že s odchodem žáků základních a středních škol či odborných učilišť na letní prázdniny nastane v areálech čilý stavební ruch. Letošní rok je odlišný snad pouze v množství souběžně probíhajících investičních akcí, které jsou v mnoha ohledech zaměřeny více na modernizaci a dostavbu areálů, ne jen na obvyklejší udržovací práce a opravy.

ERV CUP OPEN 2018 - 1. ročník

ERV CUP OPEN 2018 - 1. ročník

Ve spolupráci s Golfovým Clubem Hrádek 1995 jsme ke konci června uspořádali 1. ročník turnaje ERV CUP OPEN 2018.

<< 1 2 3 4 >>