Pozemní a dopravní stavby v plném proudu

Pozemní a dopravní stavby v plném proudu

Středisko pozemních a dopravních staveb ERV se v současné době může pochlubit zajímavým a různorodým portfoliem realizovaných projektů, na kterých tým autorizovaných inženýrů, techniků a specialistů provádí komplexní služby správce stavby, nebo technického dozoru a koordinace BOZP.

Dokončené vodohospodářské stavby střídají nové projekty

Dokončené vodohospodářské stavby střídají nové projekty

Na přelomu jarních a letních měsíců byla našimi manažery, stavebními a bezpečnostními techniky dokončena administrace vodohospodářských projektů spolufinancovaných z výzev Ministerstva Zemědělství a Národních programů Životní prostředí.

Dokončení stavby Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Dokončení stavby Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Stavba byla zahájena 15.04.2018, následně byl zahájen zkušební provoz od 15.07.2020 a předání díla proběhlo 10.11.2020. V průběhu zkušebního provozu bylo zahájeno stěhování dodávek vnitřního vybavení tak, aby byl splněn předpoklad spuštění provozu v 03/2021.

Nemocnice Náchod - náhled do interiéru

Před časem byla dokončena stavba Oblastní nemocnice Náchod - I.etapa modernizace a dostavby. V průběhu zkušebního provozu bylo zahájeno stěhování nábytku a dále se dodávalo vnitřní vybavení nového pavilonu. Nyní jsou některé oddělení již plně vybaveny a připraveny k provozu.

Státní Zámek Zákupy – obnova jižního křídla hospodářského dvora

Státní Zámek Zákupy – obnova jižního křídla hospodářského dvora

Jedná se o památkově chráněný objekt, který leží v bezprostřední blízkosti státního zámku Zákupy. Ve čtvrtek 21.1.2021 bylo předáno staveniště stavební firmě. Zhotovitelem bude sdružení společností Garderlina s.r.o., Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. a ARCHATT, s.r.o., která byla vybrána v rámci výběrového řízení jako nejvhodnější nabídka. Stavba je vysoutěžená za 174,231 mil. Kč včetně DPH a realizace by měla dle předpokladů trvat zhruba 22 měsíců. Dokončení stavby se tak předpokládá na konci října 2022. Po dobu realizace obnovy jižního křídla hospodářského dvora bude naše společnost vykonávat na této akci pro Národní památkový ústav, státní příspěvkovou organizaci, činnost technického dozoru stavebníka.

Revitalizace budovy Muzea východních Čech – Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové

Revitalizace budovy Muzea východních Čech – Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové

V pondělí 25.1.2021 bylo předáno staveniště stavební firmě Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Expozice jsou vysoutěženy je vysoutěžena za 18,696 mil. Kč včetně DPH a realizace by měla dle předpokladů trvat 6 měsíců. Uvedení stavby do provozu se tak předpokládá 14.7.2021. Po dobu realizace bude naše společnost vykonávat na této akci činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

Prodloužení výzvy na zdroje pitné vody

Prodloužení výzvy na zdroje pitné vody

Více než 80 procent podzemních vrtů s hloubkou do 30 metrů je ve stavu silného až mimořádného sucha. Ministerstvo životního prostředí v návaznosti na tuto skutečnost vyhlásilo v rámci Národního programu ŽP výzvu č.2/2018: Zdroje pitné vody, u které je možno předkládat žádosti o dotace v prodlouženém termínu do 30. 6. 2021. Zároveň došlo k navýšení alokace na 750 mil.Kč

Zahájení výstavby - Domov důchodců ve Tmavém Dole

Zahájení výstavby - Domov důchodců ve Tmavém Dole

3.června 2020 byl poklepán základní kámen za přítomnosti významných hostů a Královehradecký kraj zahájil výstavbu nového oddělení domova důchodců v Tmavém Dole. Jedná se o investici ve výši více než 160 milionů korun, kde budeme provádět výkon technického dozoru a výkon koordinátora BOZP.

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Jedná se o stavbu na které jsme členem týmu technického dozoru investora a rovněž provádíme výkon koordinátora BOZP. Investor akce je Královehradecký kraj a cena stavebních prací je dle SOD a dosud uzavřených dodatků: 1,343 mld. Kč bez DPH.

Odlehčovací služba - Honkova ulice v Hradci Králové

Odlehčovací služba - Honkova ulice v Hradci Králové

V pondělí 11.5.2020 bylo předáno staveniště stavební firmě STRABAG a.s., která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Stavba je vysoutěžena za 115,66 mil. Kč včetně DPH a realizace by měla dle předpokladů trvat 18 měsíců. Uvedení stavby do provozu se tak předpokládá v říjnu 2021. Po dobu realizace bude naše společnost vykonávat na této akci činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. V pondělí 25.5.2020 proběhne slavnostní předání za účasti primátora města prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc.

1 2 3 4 5 >>