Dokončené vodohospodářské stavby střídají nové projekty

12. 07. 2021

Na přelomu jarních a letních měsíců byla našimi manažery, stavebními a bezpečnostními techniky dokončena administrace vodohospodářských projektů spolufinancovaných z výzev Ministerstva Zemědělství a Národních programů Životní prostředí.

V obci Ratenice a části Městysu Suchdol bylo položeno 8.760 m vodovodních řadů pro zásobování kvalitní pitnou vodou, obec Radovesnice I byla odkanalizována a napojena výtlakem na ČOV Kolín, obce Lovčice a Těchlovice získaly novou oddílnou kanalizaci a mechanicko-biologickou ČOV. 

Současně byla zahájena výstavba vodovodu a vodojemu v Horní Kalné, vodovodu v Dolní Olešnici, kanalizaci a ČOV v Podbřezí, podtlakové kanalizaci s podtlakovou sběrnou stanicí v Petrovicích s výtlakem na ČOV Týniště nad Orlicí a dostavba splaškové kanalizace v Chrastavě.

Další téměř desítka obcí a připravených projektů výstaveb vodovodů a kanalizací s ČOV se těší na zahájení v období letních prázdnin.

<< zpět na výpis