Dokončení stavby Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

12. 02. 2021

Stavba byla zahájena 15.04.2018, následně byl zahájen zkušební provoz od 15.07.2020 a předání díla proběhlo 10.11.2020. V průběhu zkušebního provozu bylo zahájeno stěhování dodávek vnitřního vybavení tak, aby byl splněn předpoklad spuštění provozu v 03/2021.

Jednalo se o významnou stavbu, na které jsme byli členem týmu technického dozoru investora a rovněž naše společnost vykonávala koordinátora BOZP. Investor akce byl Královéhradecký kraj a cena stavebních prací byla dle smlouvy o dílo a dosud uzavřených dodatků: 1,672 mld. Kč včetně DPH.

Předmětem projektu byla 1. etapa přestavby nemocnice Náchod. Hlavním cílem záměru je modernizace a dostavba ON Náchod, přičemž v rámci I. etapy stavby jsou realizovány objekty K (pracoviště pro zobrazovací metody, operační sály, vyšetřovny jednotlivých oddělení). Lůžkový pavilon J a sklad technických plynům, vč. nezbytných přeložek sítí a nových komunikací. Vzniklo tak více než 26.000 m2 podlažní plochy nových objektů vybudovaných pro zdravotnictví v celkem devíti podlažní budovy, 5 aseptických operačních sálů a 2 super aseptické operační sály.

Na stavbu bylo uloženo přes 11.500m3 betonu, 1.950 tun výztuže, téměř 1000km silnoproudé a slaboproudé kabeláže.

<< zpět na výpis