Prodloužení výzvy na zdroje pitné vody

21. 01. 2021

Více než 80 procent podzemních vrtů s hloubkou do 30 metrů je ve stavu silného až mimořádného sucha. Ministerstvo životního prostředí v návaznosti na tuto skutečnost vyhlásilo v rámci Národního programu ŽP výzvu č.2/2018: Zdroje pitné vody, u které je možno předkládat žádosti o dotace v prodlouženém termínu do 30. 6. 2021. Zároveň došlo k navýšení alokace na 750 mil.Kč

Cílem výzvy je zlepšení zásobování pitnou vodou a vyhledání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva.

O podporu mohou žádat:

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
  • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Dotaci lze získat:

  • Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchovýchči na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu s podporou 70-80%.
  • Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva s podporou 60%.

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 100 tisíc až 3 miliony korun.

<< zpět na výpis